DIỄN ĐÀN TENNIS INFINITY
Vinh: 0903376068

STT Họ và tên Giới tính Điểm cao nhất Điểm thấp nhất Số điện thoại
1 Lý Hoàng Nam Nam 1265 1250
2 Lê Quốc Khánh Nam 1160 1100
3 Đỗ Minh Quân Nam 1140 1100
4 Minh tuấn Nam 1220 1100 0914 542629
5 Trịnh Linh Giang Nam 1150 1100
6 David Nguyễn Nam 1175 1170
7 Dương Chuột Nam 1100 1090
8 Giang Thanh Nam 1150 1100
9 Huỳnh Chí Khương Nam 1120 1100
10 Lâm Quang Trí Nam 1090 1000
11 Trần Thanh Hoàng Nam 1115 1100
12 hoàng thành trung Nam 1125 1100
13 hoàng hiếu Nam 1080 1000
14 Khoa Quân Đội Nam 1120 1100
15 Bùi Trí Nguyên Nam 1100 1090
16 Thắng GV Nam 1100 1000 0908132626
17 Thịnh Quận 6 Nam 1070 1000
18 Hồ Huỳnh Đan Mạch Nam 1075 1000
19 Cương ATC Nam 1095 1000
20 Vinh INFINITY Nam 1060 1000 0945877378